00:00


Hengio.gen.im là đồng hồ bấm giờ trực tuyến mà bạn có thể đo thời gian và giữ khoảng thời gian.

Phím nóng: Dấu cách     S     K     T     M

Từ phần cài đặt, bạn có thể bật âm thanh phát trong một khoảng thời gian nhất định hoặc bật và tắt màn hình mili giây.© hengio.gen.im   |   Chính sách bảo mật